Uitvaart
Vereniging
Leek


Nieuwsbrief

Vanuit de ULV hebben we in maart 2024 onze nieuwsbrief verzonden aan al onze leden. Deze kun je hier bekijken.

Lees verder

Op 19 mei 2021 hebben we onze ALV gehouden

Op 19 mei 2021 hebben we onze ALV gehouden. Het verslag en bijbehorende documenten staan online.

Lees verder

Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een nieuw begraafplaatsenbeleid. De inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen reageren op de conceptvoorstellen.

Lees verder

Algemene ledenvergadering

De jaar vegadering die gepland staat voor 20-4-2020 gaat niet door vanwege het coronavirus

Lees verder

Nieuwe bestuursleden gezocht!

De vereniging heeft inmiddels twee nieuwe bestuursleden:

  1. Dhr. Kars Velting
  2. Mevr. Anita Nijnuis

Lees verder