Uitvaart
Vereniging
Leek

Praten over overlijden is geen mooi onderwerp, maar overlijden is net zo natuurlijk als geboren worden en niemand ontkomt er aan.

En wanneer dat moment er is, voor jezelf of voor iemand uit je gezin, dan komt naast alle verdriet ook de vraag hoe alles geregeld moet worden. Wie gaat het regelen en wat kost het. En juist hier komt onze vereniging met het antwoord.

Ons doel is op de meest waardige wijze, zonder winstbejag, het verzorgen van uitvaarten.

Doordat de vereniging geen winst maakt is de contributie vrij laag, met een uitkering die weliswaar de kosten van een uitvaart niet volledig dekt maar je de zekerheid geeft dat alles goed geregeld wordt en tegen kostprijs wordt doorberekend. De vereniging werkt samen met Westera Uitvaartverzorging.

Het team van Westera verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden.

Houd wel rekening met het feit dat de ledenkorting van onze vereniging niet voldoende is om de totale kosten van een uitvaart te dekken.

Uitvaartvereniging Leek heeft als uitvaartleider Westera Uitvaartzorg gecontracteerd. Dit betekent dat je bij een overlijden contact opneemt met Westera Uitvaartzorg.

Zij adviseren je en regelen alle zaken die komen kijken bij een overlijden. Je bent natuurlijk vrij om een enkele zaken zelf te regelen. Ook hierin kan Westera kan je adviseren.

Westera maakt een kostenbegroting vooraf met de nabestaanden (zie ook download wat mag u verwachten). De tarieven en kosten zullen door de Uitvaartvereniging worden getoetst en worden beoordeeld op redelijke vergoeding en prijsvorming. Dit om de doelstelling van de uitvaartvereniging te waarborgen.


Wat mag je verwachten:

Westera_diensten.pdf
Tijdstempel: 14-12-2020
Grootte: 84.80 KB
Downloads: 1040