Uitvaart
Vereniging
Leek


Begraafplaatsenbeleid gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een nieuw begraafplaatsenbeleid. Hiervoor is er een inventarisatie gemaakt van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen en voorstellen opgesteld over onder meer onderwerpen als begraafcapaciteit, graftermijnen, keuzemogelijkheden en een natuurbegraafplaats. De gemeente Westerkwartier wil graag van u weten wat u van de conceptvoorstellen vindt. U kunt uw reactie geven tot en met 31 januari 2021 via begraafplaatsen@westerkwartier.nl. Na verwerking van de reacties, maakt het college definitieve voorstellen en legt deze naar verwachting rond de zomer van 2021 voor aan de gemeenteraad.

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van de 27 gemeentelijke begraafplaatsen in het Westerkwartier. Daarna is er een startnotitie opgesteld, waarin de onderwerpen zijn benoemd die actueel zijn in het begraafplaatsenbeleid. De startnotitie is besproken met de gemeenteraad en met uitvaartondernemers, uitvaartverenigingen en vrijwilligersgroepen van de begraafplaatsen. De resultaten van deze besprekingen hebben geleid tot genoemde conceptvoorstellen. De gemeente Westerkwartier wil deze conceptvoorstellen nu graag toetsen bij de inwoners en betrokken organisaties.

Als Uitvaartvereniging Leek hebben wij vorig jaar onze zorgen geuit bij de gemeente Westerkwartier, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216236/Begraafplaats-Midwolde-vol-Pijnlijk-dat-we-nee-moeten-verkopen.

De documenten zijn te bekijken in onze Downloadsectie. Hier kunt u het concept voorstel en de inventarisatie vinden van de gemeente begraafplaatsen gemeente Westerkwartier.

Terug