•  Bestuur  •  Sitemap  •  Links
» Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Nieuws >>

UITVAARTVERENIGING LEEK

 

Algemene ledenvergadering

AVL 

1 Opening

2 Notulen jaarvergadering d.d. 25 aprol 2019

3 Financieel verslag 2019

   Jaar verslag secretaris 2019

4 Vaststelling contributies en pakketvergoeding voor 2021

5 Bestuurverkiezing 

  aftredenen en herkiesbaar Francien Greydanus

   toetredend :Kars Velting

                     :Anita Nijnuis

6 Rondvraag 

7 Sluitig

Op maandag  20 april 2020 ’s avonds om 19.30 uur in de Aula, Oude Zuiderweg 13 te Leek.

Gaat niet door vanwege het corona virus

 

Het bestuur.


Terug naar overzicht