•  Bestuur  •  Sitemap  •  Links
» Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Nieuws >>

UITVAARTVERENIGING LEEK

 

Algemene ledenvergadering

 

Op donderdag 25 april 2019 ’s avonds om 19.30 uur in de Aula, Oude Zuiderweg 13 te Leek.

 

1. Opening.

2. Notulen jaarvergadering d.d. 25 april 2018.

3. Financieel verslag 2018.

   jaarverslag secretaris 2018.

4. bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Theo Schaaphok

                                    Aftredend en herkiesbaar Gerard de Jong

   Dit betekent dat 2 vacatures nog moeten worden ingevuld.

5. Vaststellen contributies en Pakketvergoeding.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

 PAUZE

 

Na de pauze worden een aantal films vertoond Tjerk Bekius van Oud Leek en een film over De Trams en de Bussen van vroeger.

 

Het bestuur.


Terug naar overzicht