•  Bestuur  •  Sitemap  •  Links
» Lidmaatschap

Wie kunnen er allemaal lid worden?

Iedereen kan lid worden. Ieder lid betaald contributie die door het bestuur is vastgesteld. Deze contributie dient jaarlijks te worden voldaan. Dit kan via een acceptgirokaart of een automatische incasso.

Ben je jonger dan 18? Dan ben je automatisch medelid van het gezin!
Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je vanaf dat moment zelf de contributie en ontvang je een acceptgiro van de vereniging met tevens de optie tot automatische incasso.
Ben je 30 jaar of ouder? Dan dient er een inkoopsom te worden voldaan. De hoogte van deze inkoopsom hangt af van de leeftijd waarop je instapt in de vereniging. Na het voldoen van de inkoopsom vindt er de reguliere contributie plaats.

Wat kost een lidmaatschap?

Tarieven 2016:

 

  • € 16,- per persoon *(dit kan ook 1 ouder zijn met kinderen)
  • € 32,- per gezin ) *
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

* U ontvangt een korting van een € 1,- per betalend persoon als de contributie middels automatische incasso wordt voldaan.
   Voor een gezin betekent dit een korting van 2 euro.

Wat vergoedt de vereniging?

U als lid van de vereniging heeft er recht op dat onze uitvaartverzorger, Uitvaartverzorging Westera alle zaken voor u regelt bij een overlijden.
Wij als vereniging verlenen daarnaast nog een éénmalige pakketvergoeding van € 700,- bij overlijden. Dit bedrag wordt op de totaalfactuur in mindering gebracht.